.د.ب مشاهده تغییرات نرخ دینار بحرین BHD .د.ب

نمودار نرخ های خرید و فروش دینار بحرین (BHD) به ریال ، همراه با تغییرات.

بحرین
صرافی جان‌نثار و شرکا

صرافی جان‌نثار و شرکا

Change Site Language